Sestra mého srdce 2015

Vítěze této kategorie lze vybírat z finalistů obou kategorií a sestry oceněné za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím těchto webových stránek www.sestramehosrdce.cz, které jsou pro hlasování spuštěny od 1. února 2016. Hlasovat můžete do 29. února 2016.

Každý hlasující může udělit hlas pouze jednomu finalistovi; v případě pochybností se počítá pouze první hlas. Vítězem hlasování se stane ten finalista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů.

Rozhodněte to právě Vy!

Finalisté
soutěže Sestra roku 2015

Kategorie: Přímá ošetřovatelská péče

Dana Krásová

Dana Krásová

Sestra-specialistka
Chirurgická klinika, JIP, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dana Krásová na chirurgické JIP v Ústřední vojenské nemocnici v Praze pracuje už 12 let. Velká většina pacientů oddělení má velmi těžkou diagnózu a na JIP jsou přijímáni po rozsáhlých, náročných výkonech. Dana se jim věnuje výborně nejen díky své odborné úrovni, ale i velké empatii. Je „psycholog amatér“, ale s dobrými výsledky. Navíc ke své práci školí naprosto skvěle nové sestry a vždy je úspěšně dovede k ukončení adaptačního procesu. Dana je jednou ze sester, které nejsou ve vedoucí pozici ani nepůsobí ve výzkumu či vzdělávání, ale dokážou ovlivňovat ošetřovatelství v celostátním měřítku. Je aktivní členkou Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Věnuje se tématům, jako je šikana, nedostatek ošetřovatelského personálu a dodržování zákoníku práce. Sbírá informace od sester z terénu a svá zjištění neváhá posílat kompetentním osobám s žádostí o nápravu. Otevřeně poukazuje na nedostatky nejen na vlastním pracovišti, ale i v širším měřítku radí kolegyním v oblasti právních předpisů. Už v roce 2013 napsala otevřený dopis ministru Hegerovi o aktuální situaci středního zdravotnického personálu. Na konkrétních příkladech zdokumentovala, jak se kvůli nové personální vyhlášce zhoršila situace sester a ošetřovatelek. Dana je velmi aktivní na facebookové skupině s názvem „Sekce nelékařů při OSZ“, kolegům tam radí a informuje je. Ve skupině je již 3600 členů. Díky tomu je mezi zdravotníky známou osobností a v loňské soutěži časopisu Žena a život „Žena roku 2015“ získala nejvyšší počet hlasů.
Je skvělá kamarádka, umí pochopit i respektovat jiný názor. Je vdaná a s manželem vychovala dvě děti. Dana je důkazem, že žádná sestra není „jen obyčejnou sestrou“.

CHCI HLASOVAT DETAIL
Mgr. Radim Němec

Mgr. Radim Němec

Vrchní sestra
psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava

Vidět mužské jméno a za ním „vrchní sestra“, ještě k tomu psychiatrie, může v lidech mimo zdravotnictví vzbudit mylný dojem, že do soutěže letos vstupuje i Jára Cimrman. Mgr. Radim Němec naštěstí má smysl pro humor a vtípky na téma „vy jste sestra, ale vypadáte jako bratr“ přijímá se shovívavou laskavostí, která je pro něj typická. Jeho kolegové z Fakultní nemocnice Ostrava se rozhodli nominovat ho do soutěže zejména kvůli jeho profesionalitě spojené s obdivuhodnou schopností empatie, velkým pozorovacím talentem a ochotě kdykoli pomoci. K plnému nasazení, které práce vrchní sestry vyžaduje, dělá i řadu dalších činností, pro něž si zaslouží úctu a obdiv. Je absolventem certifikovaného kurzu PEER zaměřeného na psychickou podporu kolegům, kteří se ve své profesi setkali se zátěžovou situací. Tým interventů a peerů nejen řídí, ale mnohokrát sám poskytuje psychosociální péčí pacientům a jejich blízkým při náhlých úmrtích nebo těžkých či mutilujících poraněních. Intervenoval například u příbuzných pacientů zraněných při nedávném železničním neštěstí ve Studénce, jeho péči velice ocenili. Lidem v nouzi pomáhá i jako dobrovolník a svými aktivitami v poradně AIDS.

Radim vystudoval Ostravskou univerzitu, magisterský program v oboru „Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech gerontologie“ a je specialistou v organizaci a řízení zdravotnictví. Je to člověk, kterého díky jeho znalostem a dovednostem, ale i velké lidské slušnosti a porozumění často vyhledávají kolegové i jiných oborů. Hledají a nacházejí u něj první psychickou pomoc při překonávání kritických okamžiků, které v jejich profesi někdy nastávají. S krizemi, které je potkávají, má sám bohaté zkušenosti – ve zdravotnictví pracuje už dvacet pět let.

Mgr. Radim Němec svým pracovním nasazením, přístupem a lidskou sounáležitostí dělá čest profesionálům ošetřovatelské péče a má velkou zásluhu na zvyšování prestiže profese sestry.

CHCI HLASOVAT DETAIL
Kateřina Palinčáková

Kateřina Palinčáková

Hlavní konzultantka týmu chronických ran
ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí

I přes velký pokrok ve zdravotnictví stále existují oblasti, kde ne vždy vyhrajeme. Mezi ně patří i hojení chronických ran. Zdravotníkem, který jejich léčbu a ošetřování bere jako osobní úkol a poslání, je Kateřina Palinčáková, všeobecná sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí.
Díky píli a nadšení pro věc se Kateřině podařilo přesvědčit vedení nemocnice, lékaře a všeobecné sestry, že správně ošetřovat chronické rány podle nejnovějších trendů s využitím vlhkého hojení je ekonomicky efektivní, hlavně ale má velký benefit pro pacienty. Především její iniciativou se podařilo rozjet „Tým na ošetřování dekubitů a chronických ran“, který se stará o hospitalizované pacienty s nově vzniklými chronickými ranami i o ty, kteří s nimi do nemocnice už přišli. Kateřina stála u zrodu ambulance na léčbu chronických ran, pomohla ji zprovoznit, a pokud je třeba, vypomáhá v ní radou. Někteří pacienti z ambulance jsou navázáni přímo na ni, a tak je převazuje sama. Podle lidí, se kterými pracuje, je Kateřina svou energií a nadšením doslova nabíjí. Sestry z týmu, které jí pomáhají a ošetřují dekubity a jiné rány, vede i metodicky. V neposlední řadě se jim také snaží doplňovat vzdělání v oboru. Ona sama je aktivní členkou České společnosti pro léčbu ran, edukuje lékaře i nelékařské pracovníky nemocnic na seminářích a konferencích zaměřených na léčbu chronických ran, a to pravidelně a po celé ČR. Publikuje v odborných časopisech, ale věnuje se i edukaci laiků. Převážnou většinu těchto aktivit dělá na úkor svého volného času. Ten se snaží dělit alespoň tak, aby jejími odbornými aktivitami netrpěla dcera, protože Kateřina je i skvělá máma.

Kateřina Palinčáková je zdravotník, který má osobní vztah ke svým klientům z řad všech věkových kategorií a neváhá jim pomáhat kdykoli to potřebují – a to bývá často.

CHCI HLASOVAT DETAIL

Kategorie: Vzdělávání a management

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Vedoucí střediska
Domácí hospicová péče, Hradec Králové

Viera nastoupila do Charitní ošetřovatelské služby – střediska Oblastní charity Hradec Králové v listopadu 1998. Tenkrát by asi nikoho nenapadlo, co všechno tato drobná energická tmavovláska zvládne.
Vše, co Viera dělá, dělá jen pro lidi. Má dar naslouchat, přirozenou empatii, ale i vysokou profesionální odpovědnost. Je člověkem do terénu, mezi lidi. Tam, u pacientů, kterým může pomáhat, je jí nejlépe. Postupně, s lety praxe v ošetřovatelské službě a při práci vrchní sestry v Oblastní charitě HK, vyústilo její pracovní zaměření k pomoci k lidem, kteří chtějí zemřít doma. Jak velký je vizionář, dříč a tahoun týmu i myšlenky, se projevilo při prosazování i vzniku střediska domácí hospicové péče. Podařilo se a v roce 2013 vznikla Domácí hospicová péče Hradec Králové jako samostatné středisko Oblastní charity HK. Je tu opět vrchní sestrou a obklopila se lidmi, kteří cítí poslání domácí hospicové péče stejně jako ona. Získala si uznání a podporu odborné lékařské veřejnosti. Domácí hospicová péče OCH HK se během tří let své existence stala přirozenou součástí následné péče o umírající pacienty v jejich domácím prostředí v městě Hradec Králové a okolí do 30 km. Viera vede multifunkční tým, do kterého patří 6 lékařů paliativní péče, 6 hospicových sester, sociální pracovník, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Viera je mimořádným členem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče a členem České asociace sester, sekce léčby bolesti a paliativní medicíny.

Viera je skromný a hodný člověk. Přitom si ale umí říci své, bojovat za věci, které pokládá za správné. Když ale překročí práh domácnosti a vítá se se svými pacienty a rodinami, je to Viera Trpělivá, naslouchající, empatická, laskavá bytost, která umí pohladit i slovem. Právem jí patří velký obdiv a poděkování.

CHCI HLASOVAT DETAIL
Marie Křížová

Marie Křížová

Staniční sestra
Rehabilitační ústav Kladruby

Člověkem, který si dokázal zachovat empatii, vstřícnost, pozitivní myšlení a hlavně úsměv i přes tíhu, kterou by unesl málokdo, je sestra Marie Křížová. Jako vystudovaná sestra zahájila profesní kariéru na začátku 70. let, ale po mateřské s těžce postiženou dcerou jako by už pro ni ve zdravotnictví nebylo místo, nikde jí nevěřili, že práci ve zdravotnictví s takovou náloží zvládne. A tak ve Vlašimi, kde i s rodinou žije, prošla řadou zaměstnání včetně profese dělnice v továrnách na nábytek a na střelivo. V roce 1984 konečně dostala k práci, po které toužila. Získala místo zdravotní sestry v Rehabilitačním ústavu Kladruby a tomu je dodnes věrná. Jako sestra postupně prošla celým ústavem a všude se výborně osvědčila. Díky profesionalitě, píli a znalostmi oboru, které si stále rozšiřuje, i obyčejné lidské laskavosti, s níž se obrací k pacientům i kolegům, již od roku 1988 úspěšně zastává pozici staniční sestry. Na smíšeném lůžkovém oddělení, kde pečují o pacienty od stavu po amputaci končetiny až například po kvadruplegiky, řídí multifunkční tým o pětadvaceti pracovnících. Její pracoviště má přes 60 lůžek a více než polovina pacientů jsou cizinci, a tak se Marie musí ke koordinaci činnosti oddělení postarat nejen o zahraniční klienty, ale i jejich doprovod. V současné době ji čeká rekonstrukce oddělení – jak už to bývá, za provozu, což už ostatně zvládla několikrát.

Marie Křížová je členkou komise kvality péče a podílí se na vytváření standardů, metodiky a postupů ošetřovatelské péče. Zdravotnictví věnovala už 33 let. Podle Marie ji i její kolegy vlastně nejvíc posilují sami pacienti. Mají těžké postižení, ale když se do Kladrub vracejí a říkají „my k vám jedeme domů“, přijeli si i pro naději a sílu k životu. Jedním z lidí, u kterých ji nacházejí, je Marie.

CHCI HLASOVAT DETAIL
Bc. Renata Všetečková

Bc. Renata Všetečková

Vrchní sestra, oddělení urgentního příjmu dospělých
Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Celá profesní kariéra Renaty Všetečkové je spojena s urgentní medicínou a traumatologií. Od roku 1997 pracuje ve Fakultní nemocnici v Motole, a když tam byl v roce 1999 zahájen provoz Centrálního příjmu dospělých, přešel sem celý kolektiv sester a lékařů. Renata byla jmenována vrchní sestrou a tuto práci dělá dodnes. Organizačně i metodicky vede 80 sester, záchranářů a sanitářů. Vloni její oddělení prošlo komplexní rekonstrukcí a rozšířením, zásadně se změnil systém a organizace péče. To vše „vrchní“ se svým týmem zvládla organizačně, profesně a především lidsky na výbornou, a to za běžného provozu. Renata vystudovala bakaláře ošetřovatelství na 2. LF UK a FN Motol, má specializaci v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína ( ARIP) a ve svém vzdělávání stále pokračuje. To, co umí, neváhá předávat dál. Je školitelkou kardiopulmonální resuscitace, podílí se na tvorbě a aktualizaci traumaplánu motolské nemocnice. Renata je nadšenou mentorkou výuky mladých studentů – záchranářů, všeobecných sester z několika středních i vysokých škol, její pracoviště je výukovou základnou. O své znalosti a zkušenosti se dělí i přednáškami na konferencích, jejími tématy bývají například problematika komunikace mezi lékařem, sestrou a pacientem, nové ošetřovatelské postupy v urgentní medicíně, práce s agresivním pacientem. Renatu můžete již 16 let pravidelně vídat jako rozhodčí na prestižní soutěži a mezinárodním cvičení posádek zdravotnických záchranných služeb, známého jako Rallye Rejvíz.

Renata Všetečková sama sebe charakterizuje jako impulzivní extrovertku. Problémy nebere jako stopku, ale jen jako další výzvu. Do všeho jde s vervou a plným nasazením, ráda řeší zapeklité situace plné adrenalinu. Renata je člověk na svém místě a urgentní medicína je jejím milovaným dítětem.

CHCI HLASOVAT DETAIL

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Mgr. Františka Ertlová

Mgr. Františka Ertlová

Metodik vzdělávání
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Fanynka je prostě sestra na celý život. Malá vzrůstem, o to větší svým srdcem. Pracovat začala jako sanitářka na operačním sále ve vojenské nemocnici v Karlových Varech. Vystudovala tam obor zdravotní sestra na SZŠ. Po přestěhování do Brna pracovala opět na operačním sále. Tehdy si jako svoji srdeční záležitost vybrala nelehkou specializaci – obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, který úspěšně absolvovala v roce 1983 na tehdejším Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. V roce 1993 nastoupila na katedru akutní medicíny, pak na katedru ARIP, kterou později i vedla. Touha po vědění a možnost přinášet nové poznatky svým studentům ji přivedla na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde v roce 2003 úspěšně dokončila magisterské studium Pedagogika – správní činnost. Od svého nástupu na katedru akutní medicíny se věnovala pedagogické činnosti, zejména vzdělávání řidičů záchranných služeb. Vydala pro ně i komplexní učební text „Přednemocniční neodkladná péče“. Vychovala 1600 řidičů, kteří nebyli pouhými studenty, ale i jejími dětmi. A jako každá správná matka postrkuje své děti kupředu, brání je a přeje si pro ně tu nejlepší budoucnost, tak i Fanynka se vždy snažila o totéž. Mnozí z těchto absolventů, i díky jejímu pedagogickému, lidskému a především mateřskému přístupu, dále studovali a prohlubovali si znalosti. Mnozí z nich dnes mají specializovanou způsobilost, bakalářské a magisterské tituly a působí i v řadách top managementu. I jako přísná a nekompromisní učitelka si zachovala lidskou tvář a otevřené srdce pro všechny své „děti“. Vracejí se k ní pro odbornou radu i pro ni samotnou. V rozvoji vzdělávání v ČR, na kterém se Fanynka velkou měrou neustále podílí, uplatňuje i zkušenosti z Holandska, kde se aktivně účastnila tvorby vzdělávání v oblasti intenzivní péče v projektu PHARE. Své mnohaleté pedagogické zkušenosti nyní Fanynka zúročuje v NCO NZO, na úseku regulace nelékařských povolání, kde řídí odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání. Je zde nejen nenahraditelným odborníkem s obrovským přehledem, ale i vynikajícím metodikem a pedagogem s velkým P. Svoji přirozenou autoritu u spolupracovníků vždy získala velice snadno, a to především svou skromností, lidským přístupem a celoživotní láskou k povolání všeobecné sestry.

CHCI HLASOVAT DETAIL

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partner:

Partner galavečera: