Kategorie: Přímá ošetřovatelská péče

Angelika Osovská

Angelika Osovská

Vrchní sestra, Oblastní charita Znojmo

Angeliku Osovskou jsem poznala před pár lety, když jsem se u ní ucházela o práci sestry v Oblastní charitě Znojmo. Vřelým úsměvem mě přivítala ve své kanceláři plné andělů všech barev a velikostí. Během pohovoru měla jeden telefonát za druhým, takže jsem vyslechla její milé a uklidňující jednání s pacienty. Pak vstoupil ředitel charity, aby jí ukázal krásný dopis plný chvály na ni. A to už jsem pochopila důvod její sbírky andělů. Na svůj první kontakt s tímto „andělem“ nikdy nezapomenu. Přijala mě a stala se mou nadřízenou. Když jsem v rámci domácí péče začala jezdit za pacienty, bylo jen málo těch, kteří by naši paní vrchní nevychvalovali, darováním anděla ji po léta děkují za její ochotu naslouchat, pomoci v jakoukoli hodinu, za podporu a trpělivost. Prostě ji milují. Zastihnete ji v práci třeba i v osm večer, telefon vám zvedne klidně ve dvě v noci a vždy tu bude pro vás. Angelika je inteligentní a vstřícná sestra. Má srdce na dlani nejen pro zaměstnance Charity a pro své pacienty, ale i pro jejich rodiny a blízké. Často jsem zaslechla ji oslovovat Anděli a každý, kdo ji vidí při práci, ihned pochopí, proč. Je oblíbená i mezi spolupracovníky, ví si rady v téměř každé situaci, dokáže řešit naše spory a problémy s laskavostí, taktem a se smyslem pro spravedlnost. Kromě krásných dopisů, které dostává, bývá poděkování od rodin pacientů i v novinách. Před dvěma lety se pustila do projektu domácí hospicové péče. V té době jsem ji poznala ještě lépe, nejen očima podřízené, ale také jako rodina s umírající pacientkou. A věřte mi, že Angelika má práci zdravotní sestry opravdu v srdíčku. Před rokem jsem i já onkologicky onemocněla a práci zdravotní sestry jsem musela zanechat. Paní vrchní si vždycky našla chvíli, aby za mnou přijela a povzbudila mě. To by žádná z mých dřívějších nadřízených neudělala.

DETAIL
Bc. Jitka Coufalová

Bc. Jitka Coufalová

Staniční sestra, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava

O staniční sestře Bc. Jitce Coufalové je možno říci, že ve svém profesním životě toho zvládá opravdu hodně. Patří k nejaktivnějším sestrám nejen na Klinice dětského lékařství, ale dá se říct, že i v celé nemocnici. Ve zdravotnictví pracuje jako dětská sestra 24 let a posledních 9 let na pozici staniční sestry Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Jitka pečuje o pacienty, neustále se vzdělává, účastní se konferencí, zajímá se o nové metody v ošetřovatelské péči a spolupracuje při jejich uvedení do praxe. Již mnoho let se svým kolektivem s úspěchem uplatňují metodu bazální stimulace. Jitka také působí jako mentor odborné praxe pro dětské sestry a zdravotnické záchranáře Ostravské univerzity. Ve Fakultní nemocnici Ostrava působí jako auditor zdravotnické dokumentace a léků. „Její“ oddělení je vždy výkladní skříní Kliniky dětského lékařství. Patří jí poděkování za splnění všech vnitroústavních předpisů na oddělení. Jitka má velký podíl na opakovaném úspěšném obhájení všech akreditací naší nemocnice. Pracuje také jako metrolog oddělení a provádí i lékové studie. V posledních několika letech působí jako členka týmu Psychosociální intervenční služby nemocnice, který je 24 hodin denně připraven poskytovat konzultace a podporu lidem, kteří se musejí vyrovnat s nemocí, náročnou léčbou nebo se smrtí někoho z blízkých. Od roku 2009 pracuje jako koordinátorka domácí umělé plicní ventilace Kliniky dětského lékařství. Podílí se na jejím vyřizování a na edukaci rodičů před propuštěním dětí do domácí péče. Jitka je hezká mladá žena, manželka a milující máma syna Vojtěcha. Je obdivuhodně silná a dokáže se vyrovnat se zdravotními problémy, které ji na cestě životem potkávají. Je výborná a spolehlivá kolegyně. K jejím koníčkům patří mimo jiné pečení úžasných dortů k různým životním událostem. Pro mnohé z nás je Jitka vzorem.

DETAIL
Andrea Růžičková

Andrea Růžičková

Vedoucí sestra, Ortopedické oddělení NH HospitalNemocnice Hořovice

Andrea Růžičková pracuje ve zdravotnictví 20 let. Začínala jako řadová sestra u lůžka na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice. V současné době zde zastává pozici vedoucí sestry ortopedického oddělení. Práci sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků na ortopedickém oddělení organizuje a řídí velice dobře. Oddělení pod jejím vedením dosahuje velmi dobrých výsledků v ošetřovatelské péči, které je na tomto oddělení opravdu hodně. O tom, že se tady sestry nezastaví, svědčí fakt, že za rok zde kromě jiných nemocných ošetří více než 800 pacientů s kloubními náhradami kyčle či kolene. Andrea, která je nesmírně pracovitá a spolehlivá, má spolu s lékaři a ostatními zdravotníky ortopedického oddělení velký podíl na tom, že se na tomto oddělení pacientům poskytuje péče na opravdu vysoké úrovni. Pochvaly se jí dostává i od pacientů, kteří oceňují především její schopnost empatie, pozitivní naladění, vlídnost a usměvavost. Andrea je svým vzhledem nepřehlédnutelná, protože je vskutku krásná a elegantní žena-sestra. Rozhodně však nepatří mezi ty ženy-sestry, které těží výhody ze své krásy. Je skromná, vlídná, má velmi příjemné vystupování a smysl pro humor. Těmito vlastnostmi, kromě zodpovědnosti a pracovitosti, si získala nejen respekt mužského lékařského kolektivu hořovické ortopedie, ale i uznání svých kolegyň a pacientů. Andrea je maminkou dvou dospívajících synů, kterým věnuje většinu svého volného času. Společně sportují, v létě nejraději jezdí na kole a v zimě se věnují lyžování. Pokud jí zbyde volná chvíle, ráda si zajde do divadla či na muzikál. „Troufám si říci, že jejím krédem je zajištění špičkové kvality ošetřovatelské péče poskytované příjemným kolektivem,“ napsala závěrem svého nominačního dopisu hlavní sestra NH Hospital Hořovice Blanka Červenková.

DETAIL

Kategorie: Vzdělávání a management

Bc. Zuzana Fišarová

Bc. Zuzana Fišarová

Vrchní sestra, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Kolegyně Fišarová je absolventkou Vysoké školy zdravotnické, bakalářské studium, obor všeobecná sestra. Na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha pracuje od roku 1991. Zuzana je vizionář. Díky tomu i díky houževnatosti a „tahu na branku“ se jí daří dosahovat někdy nemožného. Z jejích posledních úspěchů lze uvést přípravu a realizaci specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii přímo na klinice, což je pro tento program ojedinělé. Působí zde zároveň jako lektor a odborný garant. Trvale se také věnuje vzdělávání zaměstnanců nemocnice s tématem agitovaných a agresivních pacientů. Zaměstnancům radí, jak agresivního pacienta zvládat, a pořádá pravidelná interaktivní setkání se zaměstnanci všech pracovišť, na nichž dokáže analyzovat chyby, které se staly na obou stranách, poradit kolegům, jak konfliktní situaci předejít a najít netypická řešení. Systematickým působením na vedení nemocnice dosáhla uznání potřebnosti supervizora v podobě nemocničního kaplana, který je k dispozici všem zaměstnancům při řešení interpersonálních či osobních problémů. Je autorkou řady úspěšných projektů, jako je třeba Otevřeně k uzavřeným, jehož cílem jedestigmatizovat lidi s duševní nemocí či Komplexní rehabilitační centrum pro osoby s duševní poruchou, jehož součástí jsou i terapeutická zahrada a multismyslová místnost. Po ukončení evropského projektu Zahrada s cílem poskytovat lidem se závažným psychickým onemocněním služby napomáhající jejich integraci do společnosti, především provozováním chráněného pracoviště, zajistila, aby klienti kliniky mohli v těchto činnostech pokračovat. Pořádá kurzy komunikace pro sestry i pro sanitáře a každoročně v nemocnici připravuje velikonoční či vánoční jarmark. Působí jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě UK, publikuje v odborných časopisech, pořádá klinické semináře a nejrůznější akce pro zaměstnance. Za všechny její aktivity si jí vážíme a obdivujeme její energii.

DETAIL
Mgr. Jiří Čáp

Mgr. Jiří Čáp

Vrchní sestra,Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Transplantační centrum, IKEM Praha

Je to již 23 let, kdy Mgr. Jiří Čáp vstoupil do zdravotnictví. V současné době zastává pozici vrchní sestry Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Transplantačního centra v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Intenzivní péči se věnuje již mnoho let. Je dlouholetým aktivním členem sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče České asociace sester. Díky svým letitým výukovým aktivitám především na SZVŠ v Praze 4 a v Centru pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice vychoval řadu studentů a spolupracovníků. Na téma anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína přednáší na kongresech pořádaných Českou asociací sester a Českou společností intenzivní medicíny, publikoval řadu odborných prací. Aktivně se podílí na grantových klinických a experimentálních projektech. Podílel se na zavádění podtlakové terapie léčby ran (V. A. C.) v České republice a byl školitelem této metody. Na kongresu České společnosti intenzivní medicíny v roce 2011 jako první sestra prezentoval výsledky dlouhodobého sledování vlivu používání 2% chlorhexidinu v alkoholu jako prevence katétrových infekcí. Jako jeden z mála odborníků v ČR provádí podpůrnou terapii přístrojem Prometheus při jaterním selhání u dospělých i dětských pacientů. Na kmenovém pracovišti je autorem mnoha odborných standardů a směrnic. Angažuje se v celoústavním managementu kvality poskytované péče. V roce 2002 byl vyslán s Armádou ČR do Afghánistánu, kde 3 měsíce pracoval jako staniční sestra anesteziologického a resuscitačního oddělení polní nemocnice v Kábulu. Ve volném čase spolupracuje s veterinární nemocnicí Vetcentrum Duchek Praha, kde mimo jiné poskytuje intenzivní a resuscitační péči psům a kočkám, včetně provádění hemodialýzy. Na Jirkovi oceňujeme především jeho lidské vlastnosti a odborné znalosti, o které se vždycky rád a nezištně podělí. Je to velmi dobrý kamarád, úžasný člověk.

DETAIL
PhDr. Jana Kocourková, MBA

PhDr. Jana Kocourková, MBA

Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory Masarykův onkologický ústav, Brno

Jana Kocourková pracuje ve zdravotnictví 38 let. Po ukončení Střední zdravotnické školy ve Svitavách, obor dětská sestra, v roce 1978 nastoupila na Ortopedickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde pracovala na standardním lůžkovém oddělení a na jednotce intenzivní péče. Od roku 1982 zde působila jako staniční sestra. V roce 1993 se stala vrchní sestrou Ortopedické kliniky FN Brno. Zúčastnila se kurzu Management ve zdravotnictví, pořádaného projektem Hope. Své odborné, řídicí a organizační zkušenosti dnes využívá v pozici náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory v Masarykově onkologickém ústavu, kde od roku 2006 pracuje. Aktivně se podílela na opakovaných akreditačních šetřeních probíhajících v ústavu, která vedla k získání dvou certifikátů kvality – Mezinárodní JCI a Certifikátu Spojené akreditační komise ČR. Pro kvalitně řízenou ošetřovatelskou péči v ústavu svědčí dlouhodobě stabilní výsledky v celorepublikovém hodnocení spokojenosti pacientů, kdy ústav obsazuje přední příčky. Je hlavní autorkou a řešitelkou elektronické ošetřovatelské dokumentace, která se zde používá od roku 2010. Je autorkou a realizátorkou projektů Haló – systém péče o nedoslýchavé a neslyšící pacienty v MOÚ a Peer program péče o zdravotníky v MOÚ, které v soutěži Bezpečná nemocnice byly v roce 2013 a 2015 vyhodnoceny jako celorepublikově nejlepší. Svojí bohatou publikační a přednáškovou činností předává posluchačům praktický pohled na management v ošetřovatelství. Jana Kocourková je příkladem vzdělané a nesmírně pracovité sestry, která se osvědčila na všech pozicích, jež vykonávala. Její vstřícný, kvalifikovaný a velmi korektní přístup k nemocným, zaměstnancům i studentům je důvodem její obliby v nemocničním kolektivu. V roce 2016 jí Česká asociace sester udělila cenu Florence Nightingalové za rozvoj oboru.

DETAIL

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Marie Volková

Marie Volková

Porodní asistentka, gynekologická ambulance Podhorské nemocnice, a. s. pracoviště Rýmařov.

Rýmařovské nemocnici je Marie Volková věrná již osmatřicet let. Nastoupila sem hned po ukončení střední zdravotnické školy v roce 1978 na gynekologické oddělení jako všeobecná sestra. Ve svém vzdělávání pokračovala dále a v roce 1983 úspěšně ukončila studium oboru porodní asistentka a v roce 1991 pomaturitní specializační studium jako sestra specialistka v gynekologii a porodnictví. Od roku 1994 zastávala pozici vrchní sestry gynekologicko-porodního oddělení. Gynekologie a porodnictví je Mariiným životem. Pro své oddělení získala v roce 2004 titul Baby FriendlyHospital. Rýmařovská porodnice byla v té době vyhledávaným pracovištěm v celém kraji. Mimo jiné se zasloužila i o založení výjezdové skupiny Rychlé lékařské pomoci v Rýmařově, čímž přispěla k záchraně nejednoho života. Po vzniku Podhorské nemocnice, a. s., v roce 2005 byla jmenována do funkce manažerky ošetřovatelské péče. Od roku 2006 pracuje v gynekologické ambulanci. Ve své práci se řídí heslem: Když něco nejde, tak to přece jenom jde. I po ukončení činnosti gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Marie zůstala tomuto oboru věrná. Vede předporodní kurzy a tělocvik pro těhotné. Své pacientky navštěvuje i v domácím prostředí, je jim oporou, rádcem, někdy i zachráncem. Formou přednášek seznamuje dospívající na základních a středních školách s nástrahami vstupu do aktivního sexuálního života a dospívající dívky seznamuje formou exkurzí s prostředím gynekologické ambulance. Marie je člověk na svém místě, oddaný profesi i lidem daleko nad běžný rámec. Její mimopracovní aktivity by zvládl jen málokdo. Pro svou neutuchající energii, pracovitost a ochotu pomáhat byla Marie Volková v roce 2012 vyhlášena nejlepším pracovníkem holdingu AGEL. Čestné uznání za celoživotní dílo v ošetřovatelství jí právem patří.

DETAIL
Partneři projektu

Generální partner

Hartmann

Záštity

Nadace Vize MZČR MPSV Praha ČAS

Hlavní partner

logo_agel logo_zpmvcr

Generální mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Zdravotnictví a medicína Frekvence 1 Zet Sociální služby

Partneři akce

Cadenza Clinitex vzp