Mgr. Jindra Kracíková

Mgr. Jindra Kracíková

Mentorka, Vysoká škola zdravotnická, Praha

Jindra Kracíková je jednou z těch zázračných sester, jejichž den zřejmě trvá minimálně čtyřicet osm hodin. Celý život dokázala naplno fungovat na oddělení, přitom se neustále vzdělávat v oborech zdravotnických i jim zdánlivě odlehlých, mít spokojenou rodinu, vychovat děti – a to skloubit tak, že na všech frontách všechno šlape. Profesní dráhu začala v roce 1972 na oddělení hemodialýzy ve Fakultní nemocnici II. na Strahově, kam se dlouhým obloukem přes práci staniční sestry na nefrologii Nemocnice Na Homolce a staniční sestry dialyzační jednotky v Ústřední vojenské nemocnici vrátila. Z pozice staniční strahovské dialýzy odešla v roce 2012 do penze. Při práci vystudovala vysokou školu zdravotnickou, kde dnes působí jako externí pracovník - mentor. Kontinuálnímu vzdělávání sester se věnuje desítky let i vedle svých dalších odborných činností a její kolegyně ji považovaly a považují za svůj nejen odborný, ale i lidský vzor. Magistra Kracíková je předsedkyní Nefrologické sekce České asociace sester a členkou jejího prezidia, spolupracuje se zástupkyní Evropské asociace dialyzačních sester v ČR. Od roku 2010 je nositelkou Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství. Ti, kteří prošli jejíma rukama na dialýze, na ni nedali dopustit, stejně jako její kolegyně a kolegové. Je velmi oblíbená nejen pro profesní znalosti a dovednosti, ale i pro svoji píli, laskavost a ochotu vždy nabídnout pomocnou ruku.

Partneři projektu

Generální partner

Hartmann

Záštity

Nadace Vize MZČR MPSV Praha ČAS

Hlavní partner

logo_agel logo_zpmvcr

Generální mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Zdravotnictví a medicína Frekvence 1 Zet Sociální služby

Partneři akce

Cadenza Clinitex vzp