Bc. Alan Ryba, DiS.

Bc. Alan Ryba, DiS.

Vedoucí Vzdělávacího centra Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Po absolvování SPŠ dopravní pracoval Alan Ryba v rámci civilní služby v církevním zařízení s bezdomovci a také s extrémně tělesně a mentálně postiženými dětmi. Jedno z těchto dětí si osvojil a stále o něj pečuje. Ovlivněn těmito zkušenostmi se rozhodl pro studium střední zdravotnické školy, které v roce 1996 dokončil. V roce 1998 nastoupil ke Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, kde od roku 2005 působí jako vedoucí Vzdělávacího centra. Tehdy se centrum zaměřovalo především na výuku laiků v první pomoci, Alan Ryba však sestavil tým spolupracovníků, se kterými začal budovat intenzivní a kontinuální vzdělávací systém. Podnětem byly velké rezervy v jejich profesionalitě a nedostačující příprava v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Pomocí grantových projektů rozšířil vzdělávání z úzce odborného na komplexní, zahrnující celé spektrum potřeb přednemocniční neodkladné péče. Systém připravil a zavedl do provozu a právě jeho osobním přičiněním se tento systém stal vzorem v celorepublikovém měřítku. Ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání se však Alan neomezil pouze na svou domovskou organizaci a ve volném čase se věnuje i širším aktivitám. S kolegy založili profesní organizaci Unii nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR, jejíž cíle jsou zaměřeny především na vzdělávání a profesionalitu. Na ministerstvu prosadil a pomohl i legislativně zakotvit specializační vzdělávání zdravotnických záchranářů, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů, např. pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, je členem Akreditační komise ministerstva zdravotnictví. Výčet aktivit Alany Ryby však tímto zdaleka nekončí. Je jedním z těch, kteří nenávidí neprofesionalitu a lajdáctví a své snahy o zvýšení profesní prestiže, kvality péče a zefektivnění vzdělávání považuje za smysl svého profesního života.

Partneři projektu

Generální partner

Hartmann

Záštity

Nadace Vize MZČR MPSV Praha ČAS

Hlavní partner

logo_agel logo_zpmvcr

Generální mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Zdravotnictví a medicína Frekvence 1 Zet Sociální služby

Partneři akce

Cadenza Clinitex vzp