Mgr. Lenka Šetelíková

Mgr. Lenka Šetelíková

Vrchní sestra, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, resp. o. s. Bolíto

Ačkoli Lenka Šetelíková spojila svůj profesní život s péčí o pacienty v ambulantní a nemocniční sféře, její nominace vyzdvihuje především aktivity v rámci občanského sdružení Bolíto, zaměřeného na pomoc dětem po prodělaném popáleninovém traumatu. Podílela se na jeho založení v roce 2003, v době, kdy tito malí, na těle i duši úrazem znetvoření a mnohdy pohybově handicapovaní človíčkové stáli na samém okraji zájmu společnosti. Tento typ traumatu nebyl totiž v té době společensky dostatečně „atraktivní“, aby vyvolal významnější vlnu sociální solidarity. Dnes je tomu už jinak a navzdory některým pesimistům oslaví Bolíto v letošním roce své 10. narozeniny. Za tu dobu pomohlo stovkám dětí, každoročně organizuje ozdravně-rehabilitační pobyty v zahraničí a sportovní pobyty doma v průběhu celého roku… Bolíto vytváří a realizuje preventivní a edukační programy, zajišťuje poradenskou službu a psychologickou podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pořádá benefiční akce a vytváří lepší prostředí pro pobyt dětí na klinice popálenin. Za činností i úspěchy sdružení Bolíto nelze hledat jednoho člověka, vše je zásluhou práce týmu a sponzorského zázemí. Přesto při rozhovorech s rodiči, dětmi a dalšími členy sdružení zaznívá na prvním místě jméno Lenka. Je to právě ona, kdo plánuje, organizuje a zajišťuje akce pro děti, investuje čas a někdy i vlastní prostředky do nákupu drobných „nezbytností“, jako jsou pláštěnky, boty nebo ochranné krémy, které rodina nezajistila. Vyřídí cestovní doklady, sedne do vlastního auta a jede stovky kilometrů pro malého účastníka naplánovaného výletu. Pomáhá tam, kde jiní odvracejí oči, zavírají dveře, neumějí nebo nechtějí pomoci. Pro malé pacienty je to zkrátka hodná teta Lenka!

Partneři projektu

Generální partner

Hartmann

Záštity

Nadace Vize MZČR MPSV Praha ČAS

Hlavní partner

logo_agel logo_zpmvcr

Generální mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Zdravotnictví a medicína Frekvence 1 Zet Sociální služby

Partneři akce

Cadenza Clinitex vzp