Mgr. Lenka Šetelíková

Mgr. Lenka Šetelíková

Vrchní sestra, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, resp. o. s. Bolíto

Ačkoli Lenka Šetelíková spojila svůj profesní život s péčí o pacienty v ambulantní a nemocniční sféře, její nominace vyzdvihuje především aktivity v rámci občanského sdružení Bolíto, zaměřeného na pomoc dětem po prodělaném popáleninovém traumatu. Podílela se na jeho založení v roce 2003, v době, kdy tito malí, na těle i duši úrazem znetvoření a mnohdy pohybově handicapovaní človíčkové stáli na samém okraji zájmu společnosti. Tento typ traumatu nebyl totiž v té době společensky dostatečně „atraktivní“, aby vyvolal významnější vlnu sociální solidarity. Dnes je tomu už jinak a navzdory některým pesimistům oslaví Bolíto v letošním roce své 10. narozeniny. Za tu dobu pomohlo stovkám dětí, každoročně organizuje ozdravně-rehabilitační pobyty v zahraničí a sportovní pobyty doma v průběhu celého roku… Bolíto vytváří a realizuje preventivní a edukační programy, zajišťuje poradenskou službu a psychologickou podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pořádá benefiční akce a vytváří lepší prostředí pro pobyt dětí na klinice popálenin. Za činností i úspěchy sdružení Bolíto nelze hledat jednoho člověka, vše je zásluhou práce týmu a sponzorského zázemí. Přesto při rozhovorech s rodiči, dětmi a dalšími členy sdružení zaznívá na prvním místě jméno Lenka. Je to právě ona, kdo plánuje, organizuje a zajišťuje akce pro děti, investuje čas a někdy i vlastní prostředky do nákupu drobných „nezbytností“, jako jsou pláštěnky, boty nebo ochranné krémy, které rodina nezajistila. Vyřídí cestovní doklady, sedne do vlastního auta a jede stovky kilometrů pro malého účastníka naplánovaného výletu. Pomáhá tam, kde jiní odvracejí oči, zavírají dveře, neumějí nebo nechtějí pomoci. Pro malé pacienty je to zkrátka hodná teta Lenka!