Mgr. et Bc. Jan Chrastina

Mgr. et Bc. Jan Chrastina

Odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP v Olomouci

Po ukončení SZŠ v Hranicích Jan Chrastina absolvoval magisterský studijní program Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy na olomoucké pedagogické fakultě. Poté se rozhodl rozšířit své vzdělávání o studium bakalářského programu Speciálně pedagogická andragogika na téže fakultě a v současné době je tamtéž frekventantem magisterského programu Speciální pedagogika, obojí se specializací na psychopedii a somatopedii. Souběžně je studentem doktorského studijního programu Ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci, kde od září akademického roku 2011/12 působí jako odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd. Z dopisu navrhovatelky citujme: „K nominaci mne vede jeho mezioborové zaměření ve vědě a výuce, které je skvělým příkladem otevřenosti ošetřovatelství, a jeho přínos v rozvoji fakultou vydávaného odborného periodika.“ Jan Chrastina totiž již třetím rokem jako výkonný redaktor participuje na vydávání odborného recenzovaného časopisu PROFESE on-line. Periodikum je zařazeno v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je indexováno v databázi Bibliographia Medica Čechoslovaca Národní lékařské knihovny ČR a právě Jan Chrastina se významně podílel na procesech, které vedly k zařazení časopisu do uvedených kategorií. V současnosti se s týmem kolegů připravují na získání indexace časopisu v databázi SCOPUS a ERIH. Jeho vědecko-výzkumná činnost je orientována na specifické využití metodologické triangulace ve výzkumu životního stylu, což je také téma jeho disertační práce. Jan Chrastina byl také se svými dvěma projekty úspěšný v Interní grantové soutěži olomoucké univerzity a je spoluřešitelem dalších projektů. Předně se věnuje kvalitativnímu výzkumu v ošetřovatelství, aplikaci poznatků ze speciální pedagogiky do ošetřovatelské reality a edukaci specifických cílových skupin klientů.

Partneři projektu

Generální partner

Hartmann

Záštity

Nadace Vize MZČR MPSV Praha ČAS

Hlavní partner

logo_agel logo_zpmvcr

Generální mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Zdravotnictví a medicína Frekvence 1 Zet Sociální služby

Partneři akce

Cadenza Clinitex vzp