Informace o soutěži

XIII. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů XIII. ročníku soutěže Sestra roku, se konal dne 20. března 2013 v Paláci Žofín.

 

Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí, koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci.
Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Záštitu tradičně převzali také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Garanty soutěže jsou Česká asociace sester a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Výsledky soutěže, tiskovou zprávu a první fotky ze slavnostního večera nalezneta ZDE.

 

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích

• Lůžková a ambulantní péče

• Komunitní a sociální péče

• Management a vzdělávání

 

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

• Sestra mého srdce

V průběhu slavnostního galavečera byla také předána cena Sestra mého srdce, kterou získal jeden z desíti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá každoročně po dobu čtyř týdnů před konáním galavečera na www.sestraroku.cz, kde jsou zveřejněny medailonky všech finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získal finalista s největším počtem hlasů.

 

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

 

Obecně podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

 

Veškeré informace o soutěži, postup a pravidla nominací jsou k dispozici na těchto stránkách v ostatních záložkách.