Výsledky & foto

Výsledky & Foto

Na galavečeru v Paláci Žofín byly slavnostně vyhlášeny výsledky již XII.ročníku prestižní soutěže Sestra roku. Sestrám přišli mezi jinými blahopřát i ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) či primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), který společně s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 převzal nad akcí záštitu. Vyhlašovatelem soutěže je odborný časopis Sestra vydavatelského domu Mladá fronta a.s.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Mgr. Věra Suchá,sestra neurologického oddělení Oblastní Nemocnice Kolín.

Vítězkou Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Helena Nosková, všeobecná sestra z Hospicového hnutí – Vysočina, o. s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě.

Vítězem Sestra roku 2011 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stal Mgr. et Bc. Jan Chrastina, odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP v Olomouci.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno In Memoriam Evě Kvasnicové, hlavní sestře Vojenské nemocnice Brno.

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku
SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Vlevo: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra Neuropsychiatrických studií v Praze; PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., členka správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; MUDr. Bohuslav Svoboda, Csc., primátor hl. m. Prahy

Vpravo: Předsedkyně poroty Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA přichází s výsledky

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Předání ocenění v kategorii Sestra v sociální péči: Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR a vítězka Helena Nosková

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Předání ocenění v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání: MUDr. Martin Hofman, ředitel divize Medical Services Mladá fronta a.s. s vítězem Mgr. et Bc. Janem Chrastinou

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Předání Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Evě Kvasnicové in memoriam: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., členka správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra; manžel oceněné Evy Kvasnicové Ing. Pavel Kvasnica; Ing. Stanislav Jančík, marketingový ředitel společnosti HARTMANN – RICO

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Předání ocenění v kategorii Sestra mého srdce: Ivan Baraník, jednatel společnosti Melissa Travel s.r.o; Ing. Jan Kočárek, ředitel skupiny zdravotnictví 3M Česko; vítězka Mgr. Věra Suchá a Ing. David Hurta, generální ředitel Mladá fronta a.s.

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

 

Vítězové všech kategorií s ministrem zdravotnictví ČR: Mgr. et Bc. Jan Chrastina, Mgr. Věra Suchá, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., Helena Nosková a manžel Evy Kvasnicové oceněné in memoriam – Ing. Pavel Kvasnica

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Finalisté soutěže Sestra roku 2011

 

SES SR Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Slavnostní večer se konal v reprezentativních prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze

Celá Fotogalerie