Program večera

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

Palác Žofín, Slovanský ostrov – 28. února 2012

17.30 Slavnostní přípitek v Primátorském salonku

18.05 Slavnostní zahájení večera
• Zahájení večera moderátory Tomášem Krejčířem a Gabrielou Partyšovou
• Úvodní slovo ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.

• Úvodní slovo primátora doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

18.20 Vyhlášení kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči

• Představení kategorie
• Představení tří finalistek

18.30 Vyhlášení kategorie Sestra v sociální péči

• Představení kategorie
• Představení tří finalistek

18.40 Vyhlášení kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

18.50 Hudební vstup – zpěvák Petr Kolář

19.10 Vyhlášení výsledků – vítězky jednotlivých kategorií

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v nemocniční
a ambulantní péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v sociální péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra ve výzkumu
a vzdělávání

19.25 Vyhlášení ceny Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

• Představení vítězky a předání ocenění

19.30 Vyhlášení a předání ocenění vítězce v kategorii Sestra mého srdce

19.35 Hudební vstup – zpěvák Petr Kolář

19.45 Slavnostní zakončení galavečera

Malý sál a Restaurace

19.45 Raut

21.00 – 23.30 Hudební vystoupení – April

Změna programu vyhrazena