Přihláška

Přihláška kandidáta do soutěže Sestra roku 2011

SES SR Přihláška kandidáta

  • Dopřejte získat toto ocenění těm, kteří si jej opravdu zaslouží!

  • V případě, že se Vámi navrhovaný kandidát stane finalistou, můžete se i Vy těšit na drobné dárky.

Přihlaste svého kandidáta do XII. ročníku soutěže Sestra roku 2011!

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku (ke stažení v PDF zde), opatřenou vlastnoručním podpisem i podpisem kandidáta, spolu s motivačním dopisem v obálce označené heslem „Sestra roku 2011″ na adresu redakce časopisu Sestra:

Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany

Akceptovány budou pouze přihlášky doručené nejpozději do 30. 11. 2011.

SES SR Přihláška kandidáta