Informace o soutěži

XII. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů XII. ročníku soutěže Sestra roku, se bude konat dne 28. Února 2012 v Paláci Žofín.

Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí, koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci.
Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Neváhejte proto a dopřejte získat toto prestižní ocenění těm, kteří si jej opravdu zaslouží. Stačí pouze nominovat svou kandidátku či kandidáta do jedné ze tří vyhlašovaných kategorií. Veškeré informace o soutěži, postup a pravidla nominací jsou k dispozici na těchto stránkách.

Každoročně je do soutěže nominována také řada mužů, kteří svůj život zasvětili tomuto nelehkému povolání. Jako zástupci profese sestry se tedy i oni často probojovávají do finále soutěže, např. finále Sestra roku 2009 probíhalo v poměru 7:2 ve prospěch žen a vítězem Sestry roku 2006 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči byl muž.

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích:

Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Sestra v sociální péči

Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

V průběhu slavnostního galavečera bude již potřetí předávána také cena Sestra mého srdce, kterou získá jeden z desíti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá každoročně v termínu od poloviny ledna do poloviny února na www.sestraroku.cz/finalistky, kde jsou zveřejněny medailonky všech finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získává finalista s největším počtem hlasů. Všichni hlasující pak mají možnost díky podpoře svého kandidáta, tzn. hlasování, získat vstupenky na galavečer.

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu:

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Stručná pravidla soutěže

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, zástupci odborných společností i sami pacienti.

Průběh soutěže

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem následujícím způsobem:

● E-mailem na adresu sestraroku@mf.cz
● Vložením na www.sestraroku.cz
● v obálce označené heslem „Sestra roku 2011“ na adresu redakce časopisu Sestra, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4.

Akceptovány jsou pouze přihlášky doručené nejpozději do 30. 11. 2011.

Přihlášku do soutěže najdete na www.sestraroku.cz, v titulech Sestra, Zdravotnické noviny nebo si o ni můžete napsat na e-mail: sestraroku@mf.cz.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole vybere ze všech doručených a formálně správně vyplněných přihlášek nezávislá první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty.

Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru v únoru 2012. Navrhovatelé mají možnost účastnit se tohoto večera spolu s finalisty. V tomto závěrečném kole vybere vítěze druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Popis aktivit kandidáta odpovídajících hlavnímu kritériu soutěže musí být k přihlášce přiložen na zvláštním papíře ve formě motivačního dopisu. Rozsah tohoto sdělení by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků).

Úplné znění pravidel soutěže najdete v sekci pravidla soutěže.
V případě dotazů pište na adresu sestraroku@mf.cz nebo využijte diskusní fórum.