SES SR Výsledky soutěže Sestra roku 2010

SES SR Výsledky soutěže Sestra roku 2010

1. 3. 2011 | redakce

Organizátorem soutěže byl již tradičně odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Záštitu nad akcí převzala i v tomto roce Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Generálním partnerem akce Sestra roku 2010 byla společnost Hartmann-Rico, a. s., hlavním partnerem společnost 3M Česko. Partnery byly firmy Bayer HealthCare, ProMoPro, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Zepter International a Bankovní institut vysoká škola, a. s. Mediálními partnery byly časopisy Sestra, Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Pacientské listy, Moje zdraví a Sedmička a Český rozhlas regionální vysílání.

 

Vítězkou soutěže Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Jiřina Špelinová.

 

Vítězkou Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Ludmila Kadlecová.

 

Vítězem Sestra roku 2010 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Jitka Pancířová.

 

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Anně Chrzové.

Vyhlášení vítězky kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Zleva: ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., vítězka této kategorie Jiřina Špelinová, finalistky Marta Křížová a Marie Čechová a vedoucí<br /><br /><br /><br /><br /><br />
manažer pro zdravotnictví a spotřebitelský trh společnosti 3M Česko Jan Kočárek.

Vyhlášení vítězky kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči. Zleva: ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., vítězka této kategorie Jiřina Špelinová, finalistky Marta Křížová a Marie Čechová a vedoucí manažer pro zdravotnictví a spotřebitelský trh společnosti 3M Česko Jan Kočárek.

 

Vyhlášení vítězky kategorie Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Zleva Mgr. Dagmar Havlová a Anna Chrzová.

Vyhlášení vítězky kategorie Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Zleva Mgr. Dagmar Havlová a Anna Chrzová.

 

Proslov primátora hl. města Prahy<br /><br /><br /><br /><br /><br />
doc. MUDr. Bohuslava Svobody,<br /><br /><br /><br /><br /><br />
CSc. Večera se dále zúčastnili ministr<br /><br /><br /><br /><br /><br />
zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., prezidentka ČAS a ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, bývalý prezident ČR Václav Havel, ředitel FN<br /><br /><br /><br /><br /><br />
v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík,<br /><br /><br /><br /><br /><br />
MBA, předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,<br /><br /><br /><br /><br /><br />
a řada dalších hostů.

Proslov primátora hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Večera se dále zúčastnili ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., prezidentka ČAS a ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, bývalý prezident ČR Václav Havel, ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, a řada dalších hostů.

 

V Primátorském salonku. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Zleva: generální ředitel Mladé fronty a. s. Ing. David Hurta, vítězka kategorie Sestra mého srdce Marie Čechová, vítězka v kategorii Sestra v sociální péči Ludmila Kadlecová, vítězka kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči Jiřina Špelinová, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně představenstva Mladé fronty a. s. Markéta Nováková, vítězka kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání Jitka Pancířová a vítězka kategorie Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Anna Chrzová.

V Primátorském salonku. Zleva: generální ředitel Mladé fronty a. s. Ing. David Hurta, vítězka kategorie Sestra mého srdce Marie Čechová, vítězka v kategorii Sestra v sociální péči Ludmila Kadlecová, vítězka kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči Jiřina Špelinová, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně představenstva Mladé fronty a. s. Markéta Nováková, vítězka kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání Jitka Pancířová a vítězka kategorie Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Anna Chrzová.

 

Moderátoři večera Iva Kubelková a Jan Čenský

Moderátoři večera Iva Kubelková a Jan Čenský