SES SR PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

SES SR PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

1.7.2011 | redakce

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

Palác Žofín, Slovanský ostrov – 22. února 2011

Velký sál

18.05 Slavnostní zahájení večera
• Zahájení večera moderátory Janem Čenským a Ivou Kubelkovou
• Úvodní slovo primátora doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

• Proslov paní Dagmar Havlové za Nadaci Vize 97

18.20 Vyhlášení kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči

• Představení kategorie
• Představení tří finalistek

18.30 Vyhlášení kategorie Sestra v sociální péči

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

18.40 Vyhlášení kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

18.50 Hudební vstup – zpěvačka Helena Vondráčková

19.10 Vyhlášení výsledků – vítězky jednotlivých kategorií

• Proslov ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v nemocniční
a ambulantní péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v sociální péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra ve výzkumu
a vzdělávání

19.25 Vyhlášení ceny Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

• Představení vítězky a předání ocenění

19.30 Vyhlášení a předání ocenění vítězce v kategorii Sestra mého srdce

19.35 Hudební vstup – zpěvačka Helena Vondráčková

19.45 Slavnostní zakončení galavečera

Malý sál a Žofín Garden

19.45 Raut

21.00 – 23.30 Hudební vystoupení – Hamleti

Rytířský sál

19.45–24.00 Raut

Změna programu vyhrazena