SES SR Informace o soutěži

SES SR Informace o soutěži

1.7.2011 | redakce

 

XI. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů XI. ročníku soutěže Sestra roku, se bude konat dne 22. února 2011 v Paláci Žofín.

Slavnostní večer Sestra roku 2010 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku 2010 je posílení vědomí, že práce sester je velmi důležitá. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých deseti ročnících, paní Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97 a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Titul Sestra roku 2010 bude i letos udělován ve třech kategoriích – Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči, Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu – Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. O vítězce kategorie Sestra mého srdce, v níž jsou nominovány všechny letošní finalistky, rozhoduje do 18. února široká veřejnost na webových stránkách www.sestraroku.cz/finalistky nebo prostřednictvím SMS zpráv.
Soutěž Sestra roku 2010 probíhá ve dvou kolech. V prvním kole, které bylo uzavřeno
7. prosince 2010, byly z došlých přihlášek vybrány nezávislou první odbornou porotou pro každou kategorii tři finalistky. Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru 22. února 2011 v Praze na Žofíně. V tomto závěrečném kole vybere vítězky druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku. V průběhu večera, který bude opět zpestřen kvalitním kulturním programem, budou vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, na kterém vystoupí Helena Vondráčková, budou nově provázet moderátoři Jan Čenský a Iva Kubelková.
Podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

 

Stručná pravidla soutěže

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, zástupci odborných společností i sami pacienti.

Průběh soutěže

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem následujícím způsobem:

● E-mailem na adresu sestraroku@mf.cz
● Vložením na www.sestraroku.cz
● v obálce označené heslem „Sestra roku 2011“ na adresu redakce časopisu Sestra, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4.

Akceptovány jsou pouze přihlášky doručené nejpozději do 7. 12. 2010.

Přihlášku do soutěže najdete na www.sestraroku.cz, v titulech Sestra, Zdravotnické noviny nebo si o ni můžete napsat na e-mail: sestraroku@mf.cz.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole vybere ze všech doručených a formálně správně vyplněných přihlášek nezávislá první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty.

Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru v únoru 2011. Navrhovatelé mají možnost účastnit se tohoto večera spolu s finalisty. V tomto závěrečném kole vybere vítěze druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Popis aktivit kandidáta odpovídajících hlavnímu kritériu soutěže musí být k přihlášce přiložen na zvláštním papíře ve formě motivačního dopisu. Rozsah tohoto sdělení by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků).

Úplné znění pravidel soutěže najdete v sekci pravidla soutěže.
V případě dotazů pište na adresu sestraroku@mf.cz nebo využijte diskusní fórum.