SES SR Vítězky soutěže

SES SR Vítězky soutěže

13.9.2010 | redakce

Výsledky ocenění Sestra roku 2009

Praha, 25. února 2010 – Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97). Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. V rámci večera byla předána také Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Novinkou bylo ocenění Sestra mého srdce. Vítězku mohli hlasující vybírat z 9 finalistek soutěže Sestra roku 2009, které vybrala odborná porota. Ocenění získala Anežka Anna Polehlová.

Ocenění Sestra roku 2009 bylo odbornou porotou uděleno ve třech kategoriích:

● Sestra v nemocniční a ambulantní péči

● Sestra v sociální péči

● Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Ivana Šulcová z Kliniky dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha.

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Bc. Bronislava Husovská z Mobilního hospice Ondrášek, Ostrava.

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Mgr. Marie Marková, Ph.D. z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů, Brno.

Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla udělena odborným časopisem Sestra Markétě Bekárkové, která pracuje v Charitě Frýdek-Místek „Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné. „Paní Markétě Bekárkové jsme se rozhodli udělit Čestnou cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství především pro její obrovskou výdrž a dlouholetou pedagogickou činnost. Paní Bekárková působí ve zdravotnictví již neuvěřitelných 60 let a i dnes je ve své profesi aktivní. Za 35 let své praxe učitelky odborných předmětů na zdravotnické škole vychovala stovky zdravotních sester,“ objasňuje volbu redakce Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2009 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota. Post předsedy poroty přijala ředitelka odboru vědy a vzdělávání MZ ČR – Mgr. Vendula Pírková.

V porotě dále zasedli:

● zástupce generálního partnera společnosti HARTMANN-RICO, a. s., Sales Manager – Ing. Martina Čuhajová

● zástupce hlavního partnera společnosti 3M Česko spol. s r.o., vedoucí divize Medical zdravotnictví– Bc. Martin Holub

● vítězka kategorie Nemocniční péče za rok 2000 – Jindra Pavlicová

● vítězka kategorie Výzkum a vzdělávání za rok 2008 – Jana Korandová

● přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice v Motole – prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

● přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK Praha – prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

● proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita v Ostravě – doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

● proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí katedry ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.

● přednosta Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole – prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

● náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, úsek ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – Mgr. Irena Trpišovská

Večerem provázel moderátor Jan Rosák a Ester Janečková. V rámci kulturního programu vystoupil zpěvák Karel Gott a zpěvačka Monika Absolonová. Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Mladá fronta přichystala pro vítězky i speciální dárek – projížďku noční Prahou v limuzíně, kde nechyběl sekt a jahody.

1. Ministryně Dana Jurásková s vítězkou kategorie Nemocniční a ambulantní péče paní Ivanou Šulcovou.
2. Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla udělena Markétě Bekárkové, cenu předal generální ředitel Mladé fronty a.s. Karel Polcar.

1. Sestrou mého srdce se stala Anežka Anna Polehlová.

1. Vítězka kategorie Sociální péče Bc. Bronislava Husovská s ředitelem FN Motol JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA.
2. Vítězka kategorie Výzkum a vzdělávání Mgr. Marie Marková, Ph.D. s prof. MUDr. Václavem Monhartem, CSc.

1. Křest nového vizuálu časopisu Sestra. Kmotři: Bc. Anna Skalická, Mgr. Martina Pelikánová a Ing. Michael Dědeček.
2. Moderátoři večera Ester Janečková a Jan Rosák.

1. Monika Absolonová
2. Karel Gott

1. Zasedání poroty.
2. Vítězky na jedné ze zastávek při projížďce limuzínou noční Prahou.

1. Raut
2. v Malém sále hrála kapela Lokomotiva.


Poděkování patří:

● generálnímu partnerovi ocenění Sestra roku 2009 společnosti HARTMANN-RICO, a. s.

● hlavnímu partnerovi 3M Česko spol. s r. o.

● partnerům – Bayer s. r. o.

Hypokramed, spol. s r.o.

produkt Lactacyd od společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.

Mediapharma a. s.

Richter Gedeon, organizační složka

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o.

● odbornému garantovi Ministerstvu zdravotnictví České republiky

● a v neposlední řadě Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a primátorovi hlavního

města Prahy MUDr. Pavlu Bémovi za záštitu

Dále pak mediálním partnerům: Zdravotnické noviny, Postgraduální medicína, Pacientské listy, Medical Services, Moje zdraví, MF Plus, Mladá fronta Sedmička, Český rozhlas regionální vysílání.

Ceny finalistkám a vítězkám dodaly společnosti:

– 3M Česko spol. s r.o.

– Aeolus řecká cestovní kancelář, s. r. o.

– Bayer s. r. o.

– Bohemia hotel club & golf

– Ferrero Česká s. r. o.

– Grada Publishing, a. s.,

– Hartmann-Rico, a. s

– Hypokramed, spol. s r.o.

– Juwital, s.r.o.

– Mladá fronta a. s. a taktéž její divize Medical Services a Knihy

– Richter Gedeon, organizační složka

– SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves s. r. o.

– ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.