SES SR Přihláška ke stažení

SES SR Přihláška ke stažení

13.9.2010 | redakce

Přihláška do soutěže Sestra roku 2009 ke stažení (PDF).

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku, opatřenou vlastnoručním podpisem i podpisem kandidáta, spolu s motivačním dopisem v obálce označené heslem „Sestra roku 2009″ na adresu redakce časopisu Sestra:

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany.

Akceptovány budou pouze přihlášky doručené nejpozději do 11. 12. 2009.

Sestra roku 2009 - přihláška 3