PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

20.1.2011 | redakce

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

Palác Žofín, Slovanský ostrov – 25. února 2010

Primátorský salonek (jen pro VIP hosty)

17.45 Zahájení pro VIP hosty
• Představení finalistek

• Slavnostní přípitek

Velký sál

18.05 Slavnostní zahájení večera

• Zahájení večera moderátory Janem Rosákem a Ester Janečkovou

• Zdravice paní Dagmar Havlové za Nadaci Vize 97

• Úvodní slovo ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA

• Proslov loňské držitelky Čestné ceny za celoživotní dílo v ošetřovatelství paní
Vlasty Polejové

18.20 Hudební vstup – zpěvačka Monika Absolonová

18.25 Vyhlášení kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

18.35 Představení nového vizuálu časopisu Sestra a jeho křest

18.40 Vyhlášení kategorie Sestra v sociální péči

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

18.50 Hudební vstup – zpěvačka Monika Absolonová

18.55 Vyhlášení kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání

• Představení kategorie

• Představení tří finalistek

19.05 Hudební vstup – zpěvák Karel Gott

19.30 Vyhlášení výsledků – vítězky jednotlivých kategorií

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra v sociální péči

• Vyhlášení vítězky a předání ocenění v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání

19.50 Vyhlášení ocenění Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství

• Představení vítězky a předání ocenění

19.55 Vyhlášení a předání ocenění vítězce v kategorii Sestra mého srdce

20.00 Slavnostní zakončení galavečera

Malý sál a Žofín Garden

20.00 Raut + volná diskuse

21.00 Hudební program u rautu – Petr Vondráček + LOKOMOTIVA

Rytířský sál

17.00–24.00 Výstava artefaktů z historie zdravotnictví