Soutěž Sestra roku 2008 v plném proudu

Soutěž Sestra roku 2008 v plném proudu

27.8.2008 | redakce

sestra-roku-00.jpg

Ocenění Sestra roku mezi českými zdravotníky získalo punc hřejivé tradice. S letošními prvními červencovými dny byl odstartován devátý ročník soutěže, jejímž vyhlašovatelem je odborný měsíčník Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Jako v osmi předcházejících ročnících, i tentokráte převzala záštitu nad oceněním paní Dagmar Havlová z nadace Vize 97. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ocenění Sestra roku 2008 bude opět udělováno ve třech hlavních kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. V průběhu slavnostního večera, který se uskuteční v únoru 2009 v Praze, bude předáno i ocenění „Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství“, jež uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra.

Nepochybně i vy máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že by si cenu v této soutěži zasloužil, že pro pacienty či pro své kolegy „dýchá“, nerozděluje čas na pracovní a soukromý apod. Nominovat svého kandidáta můžete právě nyní. V odborných titulech vydavatelství Mladá fronta a. s. (Sestra, Zdravotnické noviny, Postgraduální medicína), ale i v řadě dalších periodik, která jsou mediálními partnery projektu, najdete přihlášku do soutěže a další důležité informace (statut soutěže, pravidla, podmínky atd.). Veškeré informace včetně přihlášky naleznete také na www.sestra.cz/sestra-roku. Formálně správně vyplněné přihlášky doplněné potřebnými dokumenty zasílejte na adresu redakce pod heslem „SESTRA ROKU“ nejpozději do 5. 12. 2008.

sestra-roku-01.jpg
sestra-roku-02.jpg

Ti z vás, kteří se zúčastnili některého z minulých osmi slavnostních předání ocenění v soutěži Sestra roku, si jistě ještě nyní vybaví atmosféru večera. Pro ty, kteří neměli možnost prožít s finalistkami tento vzrušující večer, máme malou ochutnávku v podobě fotografií. Opět nebudou chybět celebrity z oblasti medicíny a politiky, napínavá oficiální část, kdy se všichni finalisté představí nejen na pódiu, ale i prostřednictvím promítaných filmových medailonků, vzrušené vteřiny těsně před vyhlášením výsledků rozhodnutí odborné nezávislé poroty, blesky fotoaparátů, kamery, mikrofony reportérů, raut, kulturní program a mnoho dalšího. To všechno a třeba i něco navíc můžete zažít v únoru 2009 i vy – v případě, že vašeho kandidáta vybere porota do finále, automaticky získáte 2 vstupenky na předání ocenění Sestra roku 2008!

Záměrem celé soutěže je poděkovat těm, kteří nezištně pomáhají pacientům, ale i svým kolegům, posílit povědomí o významu zdravotnické profese a pomoci pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání. Jsou stovky i tisíce skromných lidí v terénu, kteří odpovídají kritériím soutěže… A o těch a jejich práci se společnost může dozvědět právě díky vám, kteří je nominujete do soutěže Sestra roku.

sestra-roku-03.jpg
sestra-roku-04.jpg