SES SR Informace o soutěži

SES SR Informace o soutěži

17.9.2009 | redakce

IX. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Soutěž Sestra roku je již tradičně vyhlašována, aby touto jedinečnou formou ocenila mimořádnou práci sester a nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad soutěží má již tradičně paní Dagmar Havlová za Nadaci Vize 97. V minulosti jsme se přesvědčili, že kandidátkou nemusí být jen žena, neboť v dnešní době tuto práci zastává i mnoho mužů. Jeden z titulů Sestra roku 2006 získal právě muž. Neváhejte proto a dopřejte získat toto prestižní ocenění těm, kteří si jej opravdu zaslouží. Stačí jen nominovat svého kandidáta či kandidátku do jedné ze třech udělovaných kategorií. Vše potřebné a jak přihlašování probíhá se dozvíte na těchto stránkách.

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích:

Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Sestra v sociální péči

Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu:

Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Stručná pravidla soutěže

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, zástupci odborných společností i pacienti.

Průběh soutěže

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem v obálce označené heslem „Sestra roku 2008″ na adresu redakce časopisu Sestra.

Akceptovány jsou pouze přihlášky doručené nejpozději do 5. 12. 2008.

Formulář přihlášky do soutěže najdete v titulech Sestra, Zdravotnické noviny a také na internetových stránkách www.sestraroku.cz.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole vybere nezávislá první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty a jednoho náhradníka.

Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru 10. února 2009 v Praze.
Navrhovatelé mají možnost účastnit se tohoto večera spolu s finalistkami. V tomto závěrečném kole vybere vítěze druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Popis aktivit kandidáta odpovídajících hlavnímu kritériu soutěže musí být k přihlášce přiložen na zvláštním papíře ve formě motivačního dopisu. Rozsah tohoto sdělení by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků).

Úplné znění pravidel soutěže najdete v sekci pravidla soutěže.
V případě dotazů pište na adresu sestraroku@mf.cz nebo využijte diskusní fórum.