Archiv Sestra roku 2008

SES SR Partneři

17.9.2009, redakce

Partneři soutěže Sestra roku 2009. pokračování

SES SR Program večera

17.9.2009, redakce

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ: Palác Žofín, Slovanský ostrov – 10. února 2009 pokračování

SES SR Pravidla soutěže – 2009

17.9.2009, redakce

Ocenění Sestra roku je udělováno ve třech kategoriích: a) Sestra v nemocniční a ambulantní péči, b) Sestra v sociální péči, c) Sestra ve výzkumu a vzdělávání… pokračování

SES SR Informace o soutěži

17.9.2009, redakce

Soutěž Sestra roku je již tradičně vyhlašována, aby touto jedinečnou formou ocenila mimořádnou práci sester a nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad soutěží má již tradičně paní Dagmar Havlová za Nadaci Vize 97. pokračování

SES SR Přihláška ke stažení

17.9.2009, redakce

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku, opatřenou vlastnoručním podpisem i podpisem kandidáta, spolu s motivačním dopisem v obálce označené heslem „Sestra roku 2008″… pokračování

SES SR Vítězky soutěže

17.9.2009, redakce

Dne 10. února 2009 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění IX. ročníku soutěže Sestra roku 2008. pokračování

Soutěž Sestra roku 2008 v plném proudu

27.8.2008, redakce

Ocenění Sestra roku mezi českými zdravotníky získalo punc hřejivé tradice. S letošními prvními červencovými dny byl odstartován devátý ročník soutěže, jejímž vyhlašovatelem je odborný měsíčník Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Jako v osmi předcházejících ročnících, i tentokráte převzala záštitu nad oceněním paní Dagmar Havlová z nadace Vize 97. pokračování