Zlatá sestřička

Zlatá sestřička

12.3.2008 | redakce

V rámci slavnostního galavečera vystoupila na Žofíně také ne zcela tradiční hudební skupina String Ladies (Eliška Dvorská – housle, Pavla Dubná – housle, Kateřina Z í kov á – violoncello). Trojice pohledných dívek, ovládajících bravurně své smyčcové nástroje, zaujala publikum natolik, že na chvíli zapomnělo na nervozitu spojenou s očekávaným vyhlášením výsledků soutěže Sestra roku.

Nedalo nám to, a proto jsme se zeptali Elišky Dvorské, jedné z protagonistek skupiny, na její vztah k ošetřovatelství. „Při této příležitosti bych ráda zmínila paní doktorku Hanu Novákovou a sestřičku Jiřinu Kühnovou. Paní doktorka se starala o mé zdraví téměř od mého narození a stejně tak tomu bylo u mé sestry a nyní u mého synovce. Považujeme ji proto téměř za našeho rodinného lékaře. Nikdo z nás se nikdy návštěvy u lékaře nebál, naopak jsme se vždy těšili, a to dokonce i pokud jsme museli podstoupit nějaké nepříjemné očkování.

A přestože se jedná samozřejmě o praktickou lékařku pro děti a dorost, musím přiznat, že jsem ji navštěvovala až do loňského roku… Velikou zásluhu na našem vztahu k paní doktorce, na atmosféře návštěv apod. má právě sestřička Jiřina Kühnová, která svou laskavostí, trpělivostí a obrovským chápáním dětské dušičky nám všechna setkání s paní doktorkou velmi usnadňovala. Přála bych všem, aby měli to obrovské štěstí a setkávali se se stejným porozuměním a péčí po celý svůj život, a pak by i přes veškeré nesnáze a bolesti byl jistě svět krásnější.“