Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2007

Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2007

4.3.2008 | redakce

Sestra roku 2007 - logo

Dne 26. února 2008 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění VIII. ročníku soutěže Sestra roku 2007. Vyhlašovatelem soutěže tradičně byl odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Vize 97). V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, a Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, spolu se zástupcem generálního partnera společností 3M Česko.

Ocenění Sestra roku 2007 bylo uděleno ve třech kategoriích:

• Sestra v nemocniční a ambulantní péči

• Sestra v sociální péči

• Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Věra Hradilová z chirurgické ambulance Středomoravské nemocniční akciové společnosti v Nemocnici Přerov, která založila stomaporadnu pro pacienty z chirurgického oddělení nemocnice.

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Radomíra Pečeňová z o. p. s. Dotek ve Vizovicích, kde vybudovala zařízení, jež dokáže pomoci rodině, které hrozí přetížení z nepřetržité péče o svého těžce nemocného člena.

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., která je členkou Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a proděkankou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolu se širokým týmem kolegů z různých ústavů se podílí na přípravě nové Fakulty zdravotnických věd.

Čestnou cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno PhDr. Aleně Mellanové, CSc., která působí v Ústavu teorie a praxe v ošetřovatelství 1. LF UK v Praze a její kolegové ji do soutěže navrhli „za celoživotní úsilí na přípravě, realizaci a rozvoji vysokoškolského studia sester“. Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2007

Společné setkání všech finalistek soutěže Sestra roku 2007 s patronkou Dagmar Havlovou. Zleva: Bc. Zuzana Bittnerová, Jaroslava Kaderová, Gabriela Nikodémová, Věra Hradilová, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., Dagmar Havlová, Radomíra Pečeňová, Marcela Staňková, PhDr. Alena Mellanová, CSc., PhDr. Karolína Friedlová.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2007 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedkyně poroty přijala Bc. Iva Kubátová MSc., náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, Krajská nemocnice Pardubice a předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Dále v porotě zasedli ing. Jan Kočárek, Sales and Marketing Supervisor Health Care Group a zástupce generálního partnera společnosti 3M Česko, spol. s r. o.; Ing. Stanislav Jančík, ředitel marketingu a zástupce hlavního partnera společnosti Hartmann-Rico, a. s.; doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP; prof.MUDr. Richard Češka, CSc., III.interní klinika 1. LF UK a VFN a předseda České internistické společnosti; MUDr. Marie Košuličová, ředitelka NCO NZO Brno; Bc. Dana Podholová, hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov; PhDr. Mária Janáková, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy 5. května, Praha; Marie Němcová, vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Znojmo, p. o.; Mgr. Eva Prošková, ředitelka Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR; MUDr. Alena Šteflová, WHO Liaison Officer v ČR; PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., náměstek pro výuku IPVZ; Radek Hudousek, vítěz Sestra roku 2006 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2007

Ve druhé polovině večera se porota odebrala vybrat z finalistek vítězky jednotlivých kategorií.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2007

Vítězce v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči Věře Hradilové předali cenu ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, ředitel marketingu Ing. Stanislav Jančík ze společnosti Hartmann-Rico, a. s., a předsedkyně představenstva Markéta Nováková ze společnosti Mladá fronta a. s.

Slavnostního galavečera se dále zúčastnili MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra MPSV, odbor sociální politiky, sociálních služeb, rodinné politiky a sociální práce; prof. MUDr. Jaroslava Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP; Mgr. Dana Jurásková, prezidentka ČAS; RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR; Jana Petrenko, Koalice pro zdraví; MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR; Mgr. Jana Nováková, předsedkyně redakční rady časopisu Sestra, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Motol, Praha; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Praha a předseda RR; prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV; Lenka Chourová, předsedkyně společnosti instrumentářek, a řada dalších.

Večerem provázel moderátor Jan Rosák. V rámci kulturního programu vystoupilo dívčí instrumentální trio String Ladies, zpěvák Janek Ledecký, zpěvačka Dasha. K volné zábavě zahrála skupina Děda Mládek Illegal Band.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2007

Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Mladá fronta přichystala pro vítězky i speciální dárek – projížďku limuzínou noční Prahou, kde nechyběl sekt a jahody. Až ke dveřím limuzíny doprovodil vítězky ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2007

PARTNEŘI SESTRA ROKU 2007:

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

3MHARTMANN-RICO

PARTNEŘI

Philips AventDANONEEGISLinet

NovartisRichter GedeonZentiva

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SestraZdravotnické noviny

Postgraduální medicínaMF PlusMoje zdraví

Český rozhlas

Ceny finalistkám a vítězkám dodaly: 3M Česko, spol. s r. o., Aeolus, řecká cestovní kancelář, s. r. o., AGS – Sport s. r. o., europoslankyně Ing. Jana Bobošíková, Coty ČR, k. s., Czech this, s. r. o., Čeko Praha, s. r. o., Danone a. s., Egis Praha, spol. s r. o., Hartmann-Rico, a. s., Grada Publishing, a .s., Johnson & Johnson s. r. o., Juwital s. r. o., Mladá fronta a. s., Novartis s. r. o., Richter Gedeon, Ryor a. s., Sunny Days, s. r. o., Zentiva, a. s.