Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2007

Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2007

13.2.2008 | redakce

Sestra roku 2007 - logo

Již po osmé vyhlásila redakce odborného časopisu SESTRA z vydavatelského domu MLADÁ FRONTA a. s. slavnostní předání ocenění Sestra roku 2007, které se koná 26. února 2008 od 18 hodin v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1.

Slavnostní večer Sestra roku 2007 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku 2007 je posílení vědomí, že práce sester je velmi důležitá.

Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých sedmi ročnících, paní Dagmar Havlová – Nadace VIZE 97, která se i tentokrát zúčastní slavnostního vyhlášení a předá Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Ocenění Sestra roku 2007 bude opět uděleno ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Návrhy na kandidátky podali kolegyně, nadřízené sestry či lékaři. Dále bude předáno Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, které uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra.

Soutěž Sestra roku 2007 probíhá ve dvou kolech. V prvním kole byly z došlých přihlášek vybrány v každé kategorii tři finalistky. Výběr provedla nezávislá porota složená ze zástupců profesních i odborových sesterských organizací a z nejaktivnějších autorek časopisu Sestra, pracujících v terénu. Hlavním kritériem výběru byl zajímavý čin, který ovlivnil profesní život sestry a neobvyklým způsobem prospěl pacientům či kolegům. Mohl to být čin vypovídající o odvaze a vytrvalosti při zavádění nových ošetřovatelských postupů do praxe, o záchraně života pacienta či významné podpoře jeho duševního stavu, o podílu na podstatném zlepšení jeho zdravotních či sociálních podmínek, o práci, kterou sestry vykonávají nad rámec svých povinností, o úspěších ve vědecko-výzkumné činnosti, přednáškách apod.

Během slavnostního večera na Žofíně proběhne finále soutěže. Mezi finalistkami bude rozhodovat a vítězky určí porota, jejímiž členy budou významné osobnosti především z oblasti zdravotnictví.

V průběhu večera budou vítězkám předány ceny, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem bude opět provázet moderátor Jan Rosák. V programu vystoupí dívčí instrumentální trio String Ladies, Janek Ledecký a Dasha.

Odborný měsíčník Sestra je na českém trhu určen sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Sestra přináší kromě pravidelných odborných rubrik s množstvím článků z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva i vkládané pravidelné přílohy. Tematické přílohy jsou publikovány jako přehledové studie, které jsou doplněny o zasvěcený komentář autorů a jejich praktická doporučení.

Sestra, která je osvědčeným titulem pro zdravotníky, nyní slaví své 18. narozeniny. Současně přichází s grafickou inovací. Nový layout tak ještě lépe odpovídá požadavkům moderního odborného titulu.

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

3M
HARTMANN-RICO

PARTNEŘI

Philips Avent
DANONE
EGIS
Linet

Novartis
Richter Gedeon
Zentiva

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Sestra
Zdravotnické noviny

Postgraduální medicína
MF Plus
Moje zdraví

Český rozhlas