Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2006

Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2006

21.2.2007 | redakce

Sestra roku 2006

Výherci všech kategorií – Sestra v nemocniční a ambulantní péči se dostalo Radku Hudouskovi z FN Plzeň, Čestné ocenění za celoživotní dílo získala Miloslava Kejíková z LDN v Bílovicích nad Svitavou, Sestra ve výzkumu a vzdělávání patří Doc. PhDr. Miroslavě Kyasové, Ph.D., člence Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti JEP, v Sekci odborných učitelek České asociace sester, ve Slovenské společnosti sester a porodních asistentek a Slovenské lékařské společnosti a ocenění Sestra v sociální péči si odnesla Dana Petrželková, vrchní sestra a zástupkyně ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska v Libici nad Cidlinou.

Dne 20. února 2007 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění VII. ročníku soutěže Sestra roku 2006. Vyhlašovatelem soutěže byl tradičně odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, a. s.

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (nadace Vize 97). V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Táňa Fišerová – členka Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Ocenění Sestra roku 2006 bylo uděleno ve třech kategoriích:

 • Sestra v nemocniční a ambulantní péči
 • Sestra v sociální péči
 • Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězem ocenění Sestra roku 2006 se v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči stal Radek Hudousek z FN Plzeň, v kategorii Sestra v sociální péči Dana Petrželková – vrchní sestra a zástupkyně ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska v Libici nad Cidlinou a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. – členka Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně, v Sekci odborných učitelek České asociace sester, ve Slovenské společnosti sester a porodních asistentek a Slovenské lékařské společnosti. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Miloslavě Kejíkové z LDN v Bílovicích nad Svitavou, která je součástí FN Brno-Bohunice. Vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary.

Sestra roku 2006

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota, složená ze zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu Sestra v každé kategorii tři finalistky. Druhé kolo a finále soutěže Sestra roku 2006 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodla porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti zdravotnictví a zástupci sponzorů. Předsedkyní poroty byla Mgr. Jany Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol Praha a předsedkyně redakční rady časopisu Sestra (vlevo)

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky. Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2006 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly členství významné osobnosti z oblasti zdravotnictví a zástupci sponzorů. Předsedkyní poroty se stala Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol Praha a dále: zástupce generálního partnera Hartmann-Rico Ing. Stanislav Jančík – ředitel marketingu, prof. MUDr. Alena Pospíšilová – přednostka dermatovenerologické kliniky FN Brno, prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – přednosta I. Interní kliniky VFN Praha, prof. MUDr. Pavel Pafko – přednosta chirurgické kliniky FN Motol Praha, prof. MUDr. Jan Bartoníček – přednosta ortopedické kliniky FN Královské Vinohrady Praha, prof. PhDr. Petr Weiss – sexuologický ústav všeobecné FN Praha, prof. MUDr. Tomáš Zima – děkan I. Lékařské fakulty UK Praha, Doc. Pavel Kolář – přednosta rehabilitační kliniky FN Motol Praha, MUDr. Bohumil Seifert – praktický lékař pro dospělé, Gabriela Kalousková – hlavní sestra UPMD Praha Podolí, Mirka Wodecká – vítězka Sestra roku 2005 – kategorie Nemocniční a ambulantní péče, Mgr. Jana Mikulková – náměstkyně pro pedagogickou činnost NZO Brno.

Sestra roku 2006

MUDr. Pavel Bém předává cenu Radku Hudouskovi z FN Plzeň za Sestru v nemocniční a ambulantní péči

Slavnostního galavečera se dále zúčastnili MUDr. Přemysl Sobotka – předseda Senátu ČR, MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, za ministerstvo zdravotnictví MUDr. Markéta Hellerová – náměstkyně pro zdravotní péči, za ministerstvo práce a sociálních věcí MUDr. Marián Hošek, Ing. Pavla Topolánková, Mgr. Dana Jurásková – nová prezidentka České asociace sester, Mgr. Eva Prošková – ředitelka Odboru vědy a vzdělání ministerstva zdravotnictví, RNDr. Alena Palečková – předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, RNDr. Jiří Schlanger – předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, novinářka Zuzana Bubílková a řada dalších.


Partneři ocenění Sestra roku 2006

GENERÁLNÍ PARTNER

HARTMANN-RICO

PARTNEŘI

Linet

Novartis

Nutridrink / NUTRICIA

Walmark

Zentiva

Zepter

Avent

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Mediapharma

Zdravotnické noviny

Postgraduální medicína

MF Plus

Juicy

Maminka

Moje zdraví

Dieta

Ceny finalistkám a vítězkám dodali společnosti:

 • Grada Publishing
 • Clinique
 • Mladá fronta
 • AGS–Sport
 • Novartis
 • Zepter International
 • Nutra-bona

Dárky pro vítězky a finalistky

Vítězky

 • AGS-Sport, s.r.o.
  • Dárková taška se sadou dárků
 • Clinique
  • Kosmetický balíček
 • Grada Publishing, a. s.
  • Odborná literatura
 • MLADÁ FRONTA, a. s.
  • Cestovní poukaz v hodnotě 30.000 Kč
  • Roční předplatné časopisu Sestra
  • Roční předplatné časopisu Zdravotnické noviny
  • Roční předplatné časopisu Lidé a Země
  • Roční předplatné časopisu Dieta
  • Oddechová literatura
  • Parfém
 • Novartis, s. r. o.
  • Balíček dárků
 • Nutra-bona, s. r. o.
  • Doplňky stravy
 • Zepter International, s. r. o.
  • Kosmetický balíček
  • Vítězka „Sestra v sociální péči“: lampa Biotron od společnosti v hodnotě 15.499 Kč

Finalistky

 • AGS-Sport, s.r.o.
  • Dárková taška se sadou dárků
 • Clinique
  • Kosmetický balíček
 • Grada Publishing, a. s.
  • Odborná literatura
 • MLADÁ FRONTA, a. s.
  • Roční předplatné časopisu Sestra
  • Roční předplatné časopisu Zdravotnické noviny
  • Roční předplatné časopisu Lidé a Země
  • Roční předplatné časopisu Dieta
  • Parfém
  • Oddechová literatura
 • Novartis, s. r. o.
  • Balíček dárků
 • Nutra-bona, s. r. o.
  • Doplňky stravy
 • Zepter International, s. r. o.
  • Kosmetický balíček

Kontakt

Mgr. Pavlína Míčová
Manažerka vnější komunikace
tel.: 225 276 484
mobil: 724 267 739
fax: 225 276 277
e-mail: micova@mf.cz


Sestra roku 2006

Večerem provázel moderátor Jan Rosák.V rámci kulturního programu vystoupila Lucie Vondráčková, Zuzana Bubílková, Jiří Korn se skupinou 4TET a Ladislav Kerndl s kapelou Jazz Friends

Sestra roku 2006

Jiří Korn se skupinou 4TET

Sestra roku 2006

Kategorie „Sestra v nemocniční a ambulantní péči“ – Radek Hudousek

Sestra roku 2006

Kategorie „Sestra v sociální péči“ – Dana Petrželková

Sestra roku 2006

Kategorie „Sestra ve výzkumu a vzdělávání“ – Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Sestra roku 2006

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97). Ze zdravotních důvodů nebyla přítomna osobně. Hosty pozdravila a oceněným pogratulovala z videozáznamu.