Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2006

Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2006

15.1.2007 | Sestra

Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2006, které vyhlásila redakce odborného časopisu SESTRA, se koná 20. února 2007 od 18 hodin v prostorách paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1. Celá soutěž probíhá pod záštitou vydavatelského domu MLADÁ FRONTA, a. s.

Odborný měsíčník Sestra je určený pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky na českém trhu. Sestra přináší kromě pravidelných odborných rubrik s množstvím článků z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva i vkládané pravidelné přílohy. Tematické přílohy jsou publikovány jako přehledové studie, které jsou doplněny o zasvěcený komentář autorů a jejich praktická doporučení.

Slavnostní večer Sestra roku 2006 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Snažíme se, aby sestry věděly, že jejich práce je velmi důležitá.

Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých šesti ročnících, paní Dagmar Havlová – nadace VIZE 97, která se i tentokrát zúčastní slavnostního vyhlášení a předá Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Ocenění Sestra roku 2006 bude opět uděleno ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Návrhy na kandidátky podali kolegyně, nadřízené sestry či lékaři. Dále bude předáno Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, které uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra.

Soutěž Sestra roku 2006 probíhá ve dvou kolech. V prvním kole byly z došlých přihlášek vybrány v každé kategorii 3 finalistky. Výběr provedla nezávislá porota složená ze zástupců profesních i odborových sesterských organizací a z nejaktivnějších autorek časopisu Sestra, pracujících v terénu. Hlavním kritériem výběru byl zajímavý čin, který ovlivnil profesní život sestry a neobvyklým způsobem prospěl pacientům či kolegům. Mohl to být čin vypovídající o odvaze a vytrvalosti při zavádění nových ošetřovatelských postupů do praxe, o záchraně života pacienta či významné podpoře jeho duševního stavu, o podílu na podstatném zlepšení jeho zdravotních či sociálních podmínek, o práci, kterou sestry vykonávají nad rámec svých povinností, o úspěších ve vědecko-výzkumné činnosti, přednáškách apod.

Během slavnostního večera na Žofíně proběhne finále soutěže. Mezi finalistkami bude rozhodovat a vítězky určí porota, jejímiž členy budou významné osobnosti především z oblasti zdravotnictví.

V průběhu večera budou vítězkám předány ceny, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem bude provázet moderátor Jan Rosák. Program zajišťuje Lucie Vondráčková, Jiří Korn se skupinou 4TET a Ladislav Kerndl s kapelou Jazz Friends.

GENERÁLNÍ PARTNER

HARTMANN-RICO

PARTNEŘI

Linet

Novartis

Nutridrink / NUTRICIA

Walmark

Zentiva

Zepter

Avent

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Mediapharma

Zdravotnické noviny

Postgraduální medicína

MF Plus

Juicy

Maminka

Moje zdraví

Dieta