Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006

23.2.2007 | redakce

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006

Slavnostního galavečera se mimo jiné zúčastnili MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR, MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (na snímku s členem poroty profesorem Pavlem Pafkem), MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Marián Hošek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ing. Pavla Topolánková, Mgr. Dana Jurásková, prezidentka České asociace sester, Mgr. Eva Prošková, ředitelka Odboru vědy a vzdělání Ministerstva zdravotnictví ČR, RNDr. Alena Palečková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR, RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, novinářka Zuzana Bubílková a další.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006
Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota, složená ze zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu Sestra v každé kategorii tři finalistky. Druhé kolo a finále soutěže Sestra roku 2006 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodla porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti zdravotnictví a zástupci sponzorů. Předsedkyní poroty byla Mgr. Jany Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol Praha a předsedkyně redakční rady časopisu Sestra (vlevo).

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006
Partneři ocenění Sestra roku 2006: Generální partner – Hartmann-Rico, a. s. Dalšími partnery byly AGS – Sport, s .r. o., Biotherapy, s. r. o., Linet, spol. s r. o., Novartis, s. r. o., Nutricia, a. s., Walmark, a. s., Zentiva, a .s. a Zepter International, s.r.o. Vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary, které dodaly tyto společnosti: AGS-Sport, s .r. o., Clinique, Grada Publishing, a. s., Mladá fronta a. s., Novartis, s .r. o., Nutra-bona, s. r. o. a Zepter International, s. r. o.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006
Předseda Senátu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka předával květiny oceněné Doc. PhDr. Miroslavě Kyasové, Ph.D.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006

Ocenění Sestra roku 2006 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se dostalo Radku Hudouskovi z FN Plzeň, Čestné ocenění za celoživotní dílo získala Miloslava Kejíková (vlevo po boku Táni Fischerové)) z LDN v Bílovicích nad Svitavou, Sestra ve výzkumu a vzdělávání patří Doc. PhDr. Miroslavě Kyasové, Ph.D., (třetí zleva), člence Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti JEP, v Sekci odborných učitelek České asociace sester, ve Slovenské společnosti sester a porodních asistentek a Slovenské lékařské společnosti a ocenění Sestra v sociální péči si odnesla Dana Petrželková (druhá zprava – po boku Ing. Pavly Topolánkové), vrchní sestra a zástupkyně ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska v Libici nad Cidlinou.

Fotografie ze slavnostního večera Sestra roku 2006
V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo udělované redakcí a redakční radou časopisu Sestra, které předala paní Táňa Fischerová (uprostřed), členka Správní rady Nadace VIZE 97. Na snímku s novinářkou Ing. Zuzanou Bubílkovou a Ing. Pavlou Topolánkovou.

Zdroj: Zdravotnické noviny