Ocenění Sestra roku 2005

Ocenění Sestra roku 2005

15.2.2006 | www.zdn.cz


Dne 8. února 2006 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění 6. ročníku soutěže Sestra roku. Vyhlašovatelem soutěže byl tradičně odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, a. s.

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (nadace Vize 97), odbornou garanci Česká asociace sester. V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Dagmar Havlová a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.

Ocenění Sestra roku 2005 bylo uděleno ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze zástupců profesních a odborových organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii čtyři finalistky. Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2005 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly členství významné osobnosti z oblasti zdravotnictví a zástupci sponzorů.

Předseda poroty prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,předseda ČLS JEP; prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan I. LF UK a přednosta IV. interní kliniky VFN Praha; Marie Koutová, členka prezidia České asociace sester; MUDr. Zuzana Buriánková, praktická lékařka pro děti a dorost, Praha; Bc. Erna Mičudová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Brno Bohunice; PhDr. Karla Pochylá, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno; prim. MUDr. Ivo Bureš, primář Geriatrického centra nemocnice Pardubice; Bc. Lenka Gutová, hlavní sestra Ústřední vojenské nemocnice Praha; Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje; PhDr. Ivana Mádlová, vedoucí Centra řízení kvality FN Plzeň; zástupce generálního partnera Zentiva Pharm. Dr. Jiří Havránek – Business Unit Manager Kardiovaskulární jednotky – obchod; zástupce hlavního partnera Hartmann-Rico Ing. Stanislav Jančík – Marketing Manager; zástupce hlavního partnera Boehringer Ingelheim Ing. Jiří Kašperek – ředitel divize volně prodejných léků; zástupce hlavního partnera Nutricia Eva Vencovská – generální ředitelka Nutricia Clinical pro ČR a SR, zástupce partnera Mucos Pharma – Ing. Jiří Wald – prezident společnosti.

Vítězkou ocenění Sestra roku 2005 se v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči stala Miroslava Skalová podpraporčice v Centru letecké záchranné služby Armády České republiky v Plzni, v kategorii Sestra v sociální péči Helena Fejkusová ředitelka projektu Osobní asistence Frýdek-Místek a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání Věra Wolffová vrchní sestra dětských resuscitačních jednotek v ostravské fakultní nemocnici. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno in memoriam Janě Minářové, která působila jako hlavní sestra Nemocnice Šternberk. Vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary.

Slavnostního galavečera se dále zúčastnili ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach, za Ministerstvo zdravotnictví ČR náměstek pro řízení MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., přednosta I. interní kliniky VFN Praha, primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, europoslankyně Ing. Jana Bobošíková, Vlastimil Harapes a řada dalších.

Večerem provázel moderátor Jan Rosák. V rámci kulturního programu vystoupila Lucie Bílá, Václav Bárta (Noid), Petr Malásek s kapelou a Ladislav Kerndl s dcerou Terezou.

G E N E R Á L N Í P A R T N E R


H L A V N Í P A R T N E Ř I


P A R T N E Ř IM E D I Á L N Í P A R T N E Ř I